خانه / نتایج جشنوارها

نتایج جشنوارها

برگزیدگان اولین جشنواره قصه و پسته

اولین جشنواره قصه و پسته برگزیدگان بخش آزاد : نفر اول مجتبی شول افشارزاده برای داستان سر سرباز تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی نفر دوم مهناز رجبی زاده برای داستان توقف تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی نفر سوم بهناز حسینی نوه برای داستان بهشت یا جهنم …

ادامه نوشته »

نويسندگاني كه اثر و يا اثارشان به بخش داوري راه پيدا نموده است

نويسندگاني كه اثر و يا اثارشان به بخش داوري راه پيدا نموده است (به ترتيب حروف الفبا) 1- ابوالقاسم احمدی 2- محبوبه اعرابها 3- مرضيه حسن پور خانوکی 4- حامد حسينی پناه کرمانی 5- مهلا السادات حسينی صابر 6- بهناز حسينی نوه 7-اكبر خدادادي 8- محمدرضا ذوالعلا 9- مهناز رجبی …

ادامه نوشته »